• ساعت : ۱۳:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ 
بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس شورای انجمن های علمی كشور

4.jpg

مشارکت انجمن های علمی در فرآیند "حکمرانی خوب"

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0