دکتر سیروان بابائی

استاد مشاور شاخه دانشجویی 

محل کار : دانشگاه کردستان

ایمیل : s.babaei@uok.ac.ir

رزومه 

 

          

         

  خانم مهندس یلدا خورشیدوند

(مسئول شاخه)

خانم مهندس زهره عموزاد خلیلی خانم مهندس سپیده حاتمی آقای مهندس مختار آقاعلی خانی آقای مهندس علی توسلی
 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی همدن دانشجوی دکتری دانشگاه تهران دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری دانشگاه تهران دانشجوی دکتری دانشگاه گرگان
ایمیل: ykhorshidvand99@gmail.com ایمیل:amoozad@ut.ac.ir ایمیل:hatami.sepideh@gmail.com ایمیل: mokhtar.aghaalikhani@gmail.com ایمیل: tavasoli5519@gmail.com

 


 

برگزاری اولین جلسه شاخه دانشجویی

اولین جلسه شاخه دانشجویی انجمن علوم علف های هرز ایران در روز شنبه مورخ 19 شهریور 1401 و با حضور اعضای این شاخه و رئیس انجمن علوم علف های هرز برگزار شد. در این جلسه زمینه های مختلف فعالیت این شاخه مورد بررسی و از اعضای آن خواسته شد تا ضمن تهیه آیین نامه فعالیت دانشجویی، زمینه لازم برای افزایش انگیزه و فعالیت علمی کلیه دانشجویان را فراهم آورند.


اخبار انتخابات دانشجویی

پوستر و اطلاعات انتخابات شاخه دانشجویی

زمان برگزاری انتخابات دانشجویی: چهارشنبه 26 مرداد از ساعت 8 صبح تا ساعت 21

شیوه برگزاری انتخابات: به صورت برخط و از طریق کانال ssoc.uok.ac.ir/election/20

برنامه های جانبی انتخابات: اهدای کتاب در حوزه تخصصی علف های هرز به تعدادی از شرکت کنندگان در انتخابات


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0