برقراری ارتباط با جوامع علمی داخلی و بین المللی و انتقال اخبار و دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر دنیا به علاقمندان از جمله برنامه های انجمن علوم علف های هرز ایران است. بدین منظور، کارگروه های تخصصی انجمن آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی دنیا در حوزه علف های هرز را رصد و جمع آوری نموده و آنها را در اختیار علاقمندان قرار خواهند داد. اعضای محترم انجمن می تواندد با تماس مستقیم با مسئولین کارگروه های تخصصی، نیازهای علمی و سئوالات خود را مطرح نموده و پاسخ مربوطه را دریافت نمایند.  


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0