انجمن علوم علف های هرز ایران زمینه ارتباط محققان با جوامع علمی داخلی و بین المللی را فراهم خواهد کرد. برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و همچنین انتشار دستاوردهای علمی محققان از جمله برنامه هایی هستند که این انجمن برای علاقمندان تدارک دیده است. علاوه بر این، اطلاع از نیازهای تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور و  مشاوره در خصوص انجام پژوهش های کاربردی و مشکل محور در حوزه علف های هرز از جمله مواردی هستند که در اختیار محققان و دانشجویان قرار گرفته تا برنامه های تحقیقاتی خود را همسو با نیازهای مهم کشور طراحی و اجرا کنند.

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0