اولین سالنامه تخصصی انجمن به همت خانم مهندس سپیده حاتمی، عضو هیات مدیره شاخه دانشجویی انجمن تهیه شد. در این سالنامه مهمترین علف های هرز هر ماه بر اساس چرخه زندگی آنها معرفی شده است. برای دریافت و دانلود این سالنامه کلیک کنید.

  شرایط ثبت نام :

   الف- پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که تاريخ دفاع آنها از 01-07-1398 به بعد است پذیرفته می‌شود.

  ب- پایان‌نامه‌ و رساله باید با نمره عالی دفاع شده باشد.

  در پایان تاکید می‌شود که محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که واجد دیدگاه‌­ها و نظرات راهبردی باشند در اولویت هستند و موضوع‌های ريز تخصصی رشته‌های علمی مد نظر نیست.

  جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید.

   شانزدهم آذر، روز دانشجو و اندیشه های نو گرامی باد


    6.1.9.0
    گروه دورانV6.1.9.0